Bize Yaz

×
Merhaba, Başarı Garantili Eğitimlerimiz ile ilgili bilgi almak ister misiniz ?

Blog

Yenilikler ve Duyurular

İNGİLİZCE KURSUNA GİTMEK NE KADAR ÖNEMLİDİR?

İNGİLİZCE KURSUNA GİTMEK NE KADAR ÖNEMLİDİR?

İNGİLİZCE KURSUNA GİTMEK NE KADAR ÖNEMLİDİR?

İngilizce kursu

İngilizce, modern dünyanın ana dili olarak kabul edilen toplam 2 milyarın üzerinde insanın aktif bir şekilde konuştu mutlak ortak dil konumundadır. Ülkemizde de temel eğitimden yüksek Öğrenim e kadar her seviyede yabancı dil olarak İngilizce öğretilir. Ancak hepimizin malumudur ki, okullarda öğrenen İngilizce çoğu zaman yeterli olmamakta bireylerin mesleki ve sosyal gereksinimleri çerçevesinde çok daha kapsamlı eğitimler almaları gerekli olmaktadır. Ayrıca, örneğin yurtdışında eğitim alacak olanların belli seviyede İngilizce bilmeleri ve bu bilgilerini bu okullara uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuçları ile belgelemeleri gerekmektedir. Bu yeterliğin elde edilebilmesi için elbette İngilizce kursu programlarına dahil olmak ve kapsamlı bir eğitim almak gereklidir. Nitelikli kurumlardan İngilizce dersleri alıp, TOEFL ve IELTS gibi dünyanın her tarafında geçerli sınavlardan başarı belgesi elde etmek, yurtdışında eğitim almaya başlamak için en önemli kazanım bulacaktır. Tabii, yurtdışında yaşamak veya eğitim almak gibi ihtiyaçları olmayanlar için de İngilizce eğitimi farklı anlamlar ifade edecektir.

İngilizce kursuna gitmek ne kadar önemlidir?

İngilizce öğrenmenin birçok yolu olduğu düşünülür. Geçmişte, kaset ve CD gibi ekipmanlarla desteklenen eğitim setleri bu alanda yaygın biçimde kullanılmış olsa da İngilizce eğitimi maalesef bire bir etkileşim söz konusu olmadığında yeterli verim elde edilemeyen bir eğitim sürecidir. Dil öğrenmek fen bilimleri veya matematik gibi temel birimleri öğrenmekten çok farklıdır. İngilizce eğitiminde uzaktan eğitim yöntemleri hâlihazırda kullanılmaya başlanmış olsa da yeterince başarılı sonuçlar elde edildiğini iddia etmek doğru olmayacaktır. İngilizce eğitimi verilirken İngilizce kursu ortamında, benimle eğitmenlerle birebir etkileşim halinde olmak doğru ve yanlışların anlık olarak sınanması gibi imkânlara sahip olmak büyük önem arz eder.

Bu sayede öğrenciler, kitaplardan veya görsel ekipmanlardan elde ettikleri veriyi anlık olarak sınayabilir ve doğru sonuçlara hemen erişebilir. Online kaynaklarda veya eğitim setlerinde ise öğrenci daha önceden kaydedilmiş bir yapıyı takip ediyor olduğunda kendi kendini sineması gerekecek ve bu durumda doğru sonuçlar elde edilemeyebilecektir. İşte bu nedenle İngilizce kursu almak pek çok diğer yöntemle kıyaslandığında en doğru yoldur.

İngilizcenin önemi

Bir Elektronik cihaz satın aldığınızda veya kullanmakta olduğunuz bir elektronik cihazın kullanma kılavuzuna göz attığımızda öncelikle dilin İngilizce olduğunu görürsünüz. Bilgisayarınızla internete gezindiğinizde neredeyse tüm kaynakların İngilizce olduğunu görürsünüz. Hatta ve hatta uluslararası havacılık dilinin İngilizce olduğunu ve resmi iletişim de ortak dilin de İngilizce olduğunu biliyoruz. Yani günümüz koşullarında İngilizce bir ortak dil olmanın yanında global dünya ile iletişim kurabilmek için zorunlu din konumundadır.

Mesleki yaşantımızda Yabancı dil biliyor olmak işte bu nedenle çok önemlidir. Yaptığınız işin İngilizce ile bir bağlantısı olup olmaması fark etmeksizin İngilizce biliyor olmanız sizi meslektaşlarımızdan ileriye taşıyacak, kariyerinizde çok daha ciddi adımlar atabiliyor hale geleceksiniz. İster kamu sektöründe ister Özel sektörde çalışın, mesleğinizle yükselmenin birinci aşama İngilizce kursu almak ve dile tam anlamıyla hakim olmaktır. Zira İngilizce bilen bireyler, global kaynaklarla veri analiz edebilir ve sorunları bu şekilde çözebilir. Ayrıca kurumsal bir işletme için uluslararası iletişim kurabilecek bir personel neredeyse vazgeçilmez niteliktedir.

Eğitim hayatında İngilizcenin önemi

Özellikle yüksek öğretim seviyesinde yabancı dil hâkimiyeti çok önemlidir. Çünkü akademik kaynakları çok büyük bir kısmı İngilizce yazılır veya diğer dillerde yazılmış hemen her kaynağın İngilizce çevirileri mevcuttur. Buna karşılık Türkçe kaynak sayısı özellikle dijital dünyada Çok kapsamlı değildir. Dahası Türkçe bilim üretiminde sınırlı kullanılan bir lisan olduğundan kaynakların bu dilde olması da çok beklenmeyecek bir. Tabii uluslararası Akademik ve bilim dilinin İngilizce olması da öğrenciler bakımından bu dili önemli hale getirir.

Tezlerin hazırlanması aşamasında kaynak yoklaması yaparken yabancı kaynakların kullanılabilmesi için öğrencinin İngilizce eğitimi almış olması, okullarda verilen eğitim yetersiz ise İngilizce kursu standartlarında eğitim alması gereklidir. Bu sayede, global kaynaklardan veri alınıp yeni birer bilimsel kaynak haline getirilebilir. Kendi dilimizde bilimsel kaynak geliştirmek için de İngilizce biliyor olmak bu sebeple gereklidir.

Bunun dışında yurtdışında eğitim alabilmek için yabancı dil biliyor olmak zorunludur. İngilizce konuşulan ülkelerde herhangi bir seviyede eğitim almak istiyorsanız, buralarda geçerli sınavlardan başarı belgesi almanız gereklidir. Diğer ülkelerde ise o ülkenin kabul ettiğin lisanlarda eğitim alınarak, başvuru yapılabilir. Ancak İngilizce kursu alarak bu dili öğrenmek dünyanın sosyal dilini öğrenmiş olmak sonucunu doğuracağından, öncelikle bu dile hakim olmak gereklidir.

Sosyal hayatta İngilizcenin önemi

Günümüzde dünyanın öbür ucu ile iletişim kurmak için birkaç tuşa basmak yeterlidir. Internet bizi Amerika'dan Japonya'ya kadar her yere milisaniyeler içerisinde ulaştırır. Tabii Teknik olarak bu insanlara ulaşıyor olmak Onlarla iletişim kurabiliyor olmak anlamına gelmez. Kuvvetle muhtemeldir ki bir Amerikalı veya bir Japon sizinle Türkçe konuşamayacaktır. Benzeri şekilde dünyanın herhangi bir yerindeki birisiyle de lokal dilinizle iletişim kuramazsınız. Sadece kendi ana dilimizi biliyor olmanız, sizi Türkçe konuşulan sosyal coğrafyaları hapseder. Bu durumda kitle iletişim araçlarının da size pek bir faydası olmayacaktır. Tabii çok Daha önemlisi Örneğin turizmi meslek olarak sürdüren bireyler için İngilizce sadece bir sosyal araç değil aynı zamanda bir meslek iyi enstrümandır. Bu nedenle turizm sektöründe yer alan veya yer almayı düşünen bireylerin İngilizce kursu almaları sosyal amaçlarla bu eğitimi alanlardan çok daha önemlidir.

İngilizce kursu nasıl seçilir?

İngilizce kursu, ülkemizde kanun nazarında özel Eğitim Kurumu olarak tanımlanan resmi kurumlar olarak sınıflandırılır. İngilizce kursu seçerken Öncelikle Kurumu merdiven altı bir kurum olmadığını ve resmi nitelikleri taşıdığını tespit etmeniz gerekir. Aksi halde, bakanlık denetiminde olmayan Kaçak kurslardan birisi ile çalışıyor olabilirsiniz ki bu durumda ciddi bir risk söz konusu olacaktır. İngilizce eğitim vermekte olan kurumların tamamı, Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine tabidir. Bu kuralların haricinde Eğitim Kurumu açmak ve işletebilmek mümkün değildir. Zira eğitim standartlar dahilinde yapılması gereken ciddi bir iş olduğundan kişilerin veya işletmelerin inisiyatifine bırakılmaz. Elbette Her kurumun kendi iç prosedürleri ve uyguladıkları programlar farklıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bu noktada temel standartlar çerçevesini çizer ve asgari bu koşulların uygulanmasını İster.

Elbette, bakanlık ve diğer Denetim otoriteleri kurumların asgari koşullarının belirlenmesinin dışında herhangi bir koşula müdahale etmez. Bu durumda İngilizce kursu seçerken, kurumların referanslarını ve verdikleri eğitimlerin niteliklerini incelemeniz faydalı olacaktır. İşletmecilik politikası kurumların verdikleri eğitimlerin nitelikleri üzerinde ciddi ölçüde etkili olduğundan bu standartları detaylı biçimde analiz etmeniz ve kurum geçmişini öğrenmeniz doğru olacaktır.

İngilizakademi milli Eğitim Bakanlığı standartlarının yanı sıra kendi iç standartları ile yüksek kalitede eğitim vermek misyonuna bağlı olarak çalışan resmi bir özel öğretim kurumudur. Model metotlarla, mümkün olan en nitelikli eğitimi ortaya koymak için çalışıyor ve bu kapsamda fiziksel ortamda birlikte; eğitim programımız ve personelimiz bakımından sürekli bir gelişmeyi öngörüyoruz. Yapacağınız İngilizce kursu seçiminde öncelikle tercih edilen kurumlar içerisinde olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Sizde bugüne kadar bizden eğitim alan ve başarıya ulaşan mutlu bireylerden bir tanesi olmak istiyorsanız bize hemen ulaşınız.Beylikdüzü, Başakşehir, İzmit bölgelerinde İngilizce kursu olarak sizleri eğitime başlatmak isteriz.