Bize Yaz

×
Merhaba, Başarı Garantili Eğitimlerimiz ile ilgili bilgi almak ister misiniz ?

OKUL ÖNCESİ İNGİLİZCE 3-6 YAŞ

OKUL ÖNCESİ İNGİLİZCE 3-6 YAŞ

OKUL ÖNCESİ İNGİLİZCE 3-6 YAŞ

 

Küçük yaş grubuyla yabancı dil çalışmaları çocuklara ancak, hedeflenen dili sevdirebilmekle mümkündür. Çocuk, ancak sevdiği bir şeyi kabullenir ve ister, sevmediği bir şeyi istemez ve reddeder, bu yaklaşım yabancı dil için de geçerlidir. Çocukların konuya büyük yaş grubu öğrencileri gibi rasyonel bakması veya yaklaşması mümkün değildir. Dolayısıyla dili sevdirmek, yapılan her çalışmanın bir parçası olmalıdır. Bu durumda, küçük yaş grubu için aşağıdaki maddeler dil öğretiminde önemli noktalar olarak sıralanabilir.

 • Her çocuğun öğrenme özelliklerine uygun çalışma ve alıştırmalar yapılmalıdır.
 • Ders üniteleri çok çeşitlilik sunmalıdır.
 • Çocuk ancak kendi istediğinde konuşmalı, asla konuşmaya zorlanmamalıdır.
 • Çocuğun yabancı dili kullanabilmesi için eyleme dayalı bağlamlar ve ortamlar oluşturulmalıdır.
 • Dil gelişimi her zaman pozitif bir süreç olarak değerlendirilmelidir.
 • Çocuğun kendi öğrenme özelliklerini fark edebilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
 • Çocuk çeşitli öğrenme tekniklerini tanımalı ve kendi gelişimini kendi çizebilmelidir.

Çocuklara İngilizce nasıl öğretilir?

İngilizce dil eğitimine 3 yaşından önce başlamak, çocuğun dili öğrenmesinde oldukça etkilidir. Ana dili dışında İngilizce de konuşulan ortamlarda bulunan çocuk her iki dili de rahatlıkla öğrenebiliyor. Bu yüzden bazı noktalara dikkat ederek çocuklara çok erken yaşlardan itibaren, kolay bir şekilde İngilizce öğretilebilir.

Çocuklara Yabancı Dil Eğitimi Hangi Yaşta Başlamalı?

Çocuklara İngilizce öğretmede kullanılan yöntemler, yaşlara göre farklılık gösterir. Araştırmalara göre çocuklar için 0-6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenmek için en iyi zamandır. Bu dönemde çocuk daha çok duyduğunu tekrar ve taklit yoluyla öğrenir. Televizyon, radyo gibi işitsel kaynaklar etkin rol oynar. Çocuklar sevdiği şeyleri yapmaktan ve taklit etmekten hoşlanırlar ve sevdiği şeyler üzerinden dil öğretmek daha etkili olur. Örneğin, İngilizce çizgi film izlemek çok faydalı olacaktır. Okul öncesi dönemde çocuklarla yapılabilecek aktivitelerden bazıları şunlardır:

 • Gösteri (Demonstration)Soru-cevap• Drama ve rol yapma• Benzetim• İkili çalışmalar ve grup çalışmaları• Pandomim• Storytelling

Okul çağındaki çocuklara İngilizce öğretirken sözlü ve görsel yöntemlerin yanında yazılı yöntemler de kullanılır. Bu dönemde okuma, yazma, dinleme, konuşma gibi temel becerilere daha çok ağırlık verilir. Ancak, öğrencilere dilin yapıları ve kuralları öğretilirken pratik yapmayı da unutmamalıyız. Çünkü unutmayalım ki dil bir iletişim aracıdır. Dolayısıyla en etkin yabancı dil öğrenme yöntemi konuşarak öğrenmektir.

İngiliz Akademi olarak çocuklara yabancı dil öğretmeye yönelik hazırladığımız Kids programımız bulunmaktadır. Kullandığımız materyaller görsel, işitsel ve aynı zamanda yazılıdır. Derslerimiz hem Türk hem de yabancı eğitmenler eşliğinde işlenmektedir. Dolayısıyla, daha çok 7 yaş ve üzerindeki çocuklara hitap eden ve onlar için özel olarak hazırlanmış bir programdır.

Yabancı Dil Öğrenmenin Çocuklara Kazandırdıkları

 • Çocuğumuza kendi anadilinin dışında başka bir dil kazandırır.
 • Yabancı dil öğreniminin, gelişen dünyaya ayak uydurmadaki önemi inkar edilemeyecek ölçüdedir.
 • Çocuğa, ikinci dil ile birlikte yeni ve farklı kültür/dünya bakış açısının ve düşünme tarzının sağlanması ve böylece kendi özelliğini ve özünü daha etkin ve belirgin şekilde fark etmesi sağlanır.
 • Çocuk, genel gelişiminin desteklenmesi, öğrenme yetisinin daha iyi noktaya ulaşması sırasında yeni ve farklı öğrenme tekniklerini tanır.
 • Kendi öğrenmeyi öğrenme süreçlerini geliştirir. Bu durum ileriki okul yaşamında diğer derslerinde de doğrudan veya dolaylı başarı getirecektir.

Neden İngiliz Akademi Dil Okulları ?

Yenilikçi Müfredat

Çocuklarımız, her sınıftaki İngilizce uzmanından, uygun telaffuz öğrenirler. İki dil bilen eğitmenler, her çocuğun öğrenme gelişimine odaklanırlar.

Eğitime temel olması için geniş bir kelime haznesi

Çocuklarımızın, çok fazla kelime ve deyim keşfetmek için fırsatları vardır. Seviyeler ilerledikçe, öğrenilmiş birçok kelime yeni içerik ile entegre edilir ve böylece dilin anlaşılması sağlamlaştırılır. Öğrenciler İngilizce becerilerini kademeli olarak inşa ederler.

Derste önem konuşma İngilizcesindedir

Çocuklarımız günlük konuşma İngilizcesinde kullanılan kelime ve deyimleri öğrenirler. Çocuklar kelimeleri, interaktif alıştırmalar ve oyunlarda kullanmak üzere öğrenirler.

İngilizce konuşma pratiği yapmak için fırsatlar

Her derste, çocuklarımız güvenli ve eğlenceli bir ortamda İngilizce konuşma pratiği yapmak üzere teşvik edilmektedir. Çocuklar, öz güvenleri oluştukça gruplar halinde ya da bireysel olarak konuşacaklardır. Çocuklarımız her zaman tam cümleler halinde soru sormayı ve yanıt vermeyi öğrenirler.

Dersleri pekiştirmek için klasik İngilizce tekerleme ve şarkılar

Çocuklarımız, akranlarının aynı yaşta söylediği, klasik İngilizce tekerlemeleri ve şarkıları öğrenir ve söylerler. Çocuklar şarkılar söylerlerken, kolayca İngilizceye dalmış olurlar ve derste öğrendikleri kelimeleri de aktif olarak kullanırlar.

Dünya görüşünü genişletmek için dünyanın önde gelen ülkelerini öğrenme

Çocuklarımız, tüm dünya çapında 37 farklı ülke hakkında bilgilenme fırsatına sahip olurlar. Gerçekten küresel bakış açılarını genişletirler ve kendilerininkinden farklı kültürleri anlarlar.

Öğrenme isteğini uyarma amacıyla 3-6 yaşlar için interaktif oyunlar

Çocuklarımız İngilizceyi oyunlar yoluyla öğrenirler ve bu, o derste aldıkları bilgileri korumaya yardımcı olur. Oyunlar onların odaklanmasını ve yüksek seviyede ilgi göstermelerini sağlar. Oyunlar aynı zamanda çocukların kendilerini rahat hissettikleri stressiz bir ortam yaratır ve bu da spontane bir İngilizce iletişim üretilmesine yardımcı olur.

Beylikdüzü Okul Öncesi İngilizce eğitimleri için , En iyi kurs İngiliz Akademi'de ,3-6 Yaş arası çocuğunuz için konuşturma temelli bir eğitim imkanı sunulmaktadır. En İyi İngilizce kursu İngiliz Akademi olarak, en verimli, en kaliteli ve sonuç odaklı eğitim metotları uygulanmaktadır.