Bize Yaz

×
Merhaba, Başarı Garantili Eğitimlerimiz ile ilgili bilgi almak ister misiniz ?

İŞ İNGİLİZCESİ

İŞ İNGİLİZCESİ

İş İngilizcesi kurslarımız, günlük iş hayatında kullandığınız İngilizcenizi geliştirmek üzere planlanmıştır. Kurslarımız iş hayatında ihtiyaç duyulan konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Buna ek olarak alacağınız eğitim süresince İş İngilizcesi kelime haznenizi ve dil bilginizi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. İş ingilizcesi eğitimlerimiz özellikle, Bu programda günümüz iş dünyasında yer alan bireylerin uluslararası iş yaşamına hızla entegre olmalarını ve farklı ülkelerdeki meslektaşları ve müşterileri ile rahat bir iletişim kurmalarını sağlamak için iş yaşamlarında gereksinim duyacakları İngilizcenin öğretilmesi hedeflenir.Programın içeriği iş dünyasının ilgi alanları ve ihtiyaçları göz önünde tutularak tasarlanmakta ve eğitimler deneyimli yabancı öğretmen kadromuz tarafından verilmektedir. Vaka incelemelerine, tartışmalara ve sınıf içi canlandırmalara (role play) sıklıkla yer veren müfredatımız ve konusunda uzman eğitmenlerimiz, modern iş yaşamını sınıflarımıza taşımaktadır. Genel İş İngilizcesi Eğitim Programı; işletme dünyası, satış, pazarlama, borsa, uluslararası ticaret, şirket stratejisi ve yapısı, çalışanları yönetme ve trendler, küreselleşme, ekonomi, operasyon yönetimi, etkili ve ikna edici elektronik posta yazma, sunum ve sunum teknikleri gibi konuları içerir.

İş toplantıları, yemekleri ve seyahatleri (Business meetings, social obligations, trips)
Telefonda etkili konuşma, etkili ve ikna edici iş mektupları ve elektronik postalar (Effective telephone communication, e-mail written)
CV hazırlama (Preparing a CV and a cover letter)
Konferans, Mülakat ve Sunumlar (Seminars, Interviewing, Presentations)
İngilizce sözleşmeler (Business contracts)
Satış – Pazarlama (Sales & Marketing)
Müşteri ilişkileri (Customer Relationship Management)
Teklif hazırlama ve sunum teknikleri (How to make business proposals)
Mesleki Jargon (Business Jargon)
Finansal analizler (Financial Analysis)
Uluslararası iletişim ve kültürler arası tolerans ve anlayış (International communication, cultural differences and understanding)
Kriz yönetimi (Crisis Management) ve Zaman yönetimi (Time Management)
Şirket evlilikleri ve şirket satın alımları (Company mergers and take overs)
Marka Yönetimi (Brand Management)
İnsan Kaynakları (Human Resources)
Şirket organizasyonu, yönetim şemaları (Organizational charts)
Reklam (Advertising)
İstihdam (Hiring)
İş ahlakı (Business Ethics)
Liderlik (Leadership)
Rekabet (Competition)
Hizmet içi eğitim (Staff Development and Training)